Вартість навчання у провідних вишах Львова

Вступ до університету – важливий і відповідальний крок у житті кожного. Попри наявність державного, багато хто вибирає саме платне навчання, яке має свої переваги. Для ознайомлення наводимо вартість навчання в популярних львівських вишах освітнього ступеня бакалавр станом на 2021 р.

Львівський національний університет ім. Івана Франка

Львівський національний університет ім. Івана Франка – один із найпрестижніших закладів вищої освіти України, який входить в трійку найбажаніших вишів для абітурієнтів.

Університет має IV рівень акредитації Міністерства освіти і науки України, в ньому ліцензовано 49 напрямів та 104 спеціальності.

Окрім цього, в ЛНУ працюють спеціалізовані вчені ради (загальна кількість – п’ятнадцять) щодо захисту докторських та кандидатських дисертацій.

Вартість навчання в ЛНУ ім. І. Франка

ФакультетОсвітня програмаДенна формаЗаочна форма
ЕкономічнийЕкономічна аналітика та бізнес статистика24942
Економіка та правове регулювання в бізнесі24942
Економічна кібернетика24942
Міжнародна економіка31369
Облік і оподаткування2494217459
Фінанси, банківська справа та страхування2494217459
Менеджмент організацій та адміністрування 24942 17459
Маркетинг24942
Підприємництво, торгівля та біржова діяльність24942
Електроніка та комп’ютерні технологіїІнженерія програмного забезпечення38255
Комп’ютерні науки32670
Інформаційні системи та технології24942
Електроніка та комп’ютерні системи23642
Прикладна математика та інформатикаПрикладна математика24945
Інформатика32670
Інтелектуальний аналіз даних24942
Кібербезпека38255
ЖурналістикаЖурналістика2850019950
Міжнародні відносиниМіжнародні відносини35195
Міжнародний бізнес35195
Міжнародне право38255
Юридичний факультетПраво3825526799
Історичний факультетПрикладна соціологія24942

Національний університет «Львівська політехніка»

Львівська політехніка – найстаріший технічний заклад вищої освіти України та Східної Європи. За результатами експертного рейтингу, Львівська політехніка впродовж останніх років входить до п’ятірки найкращих українських закладів вищої освіти. Університет складається з 16 інститутів, понад 100 кафедр. Львівська політехніка від моменту свого заснування зосереджувала освітню діяльність навколо наукових досліджень.

Зараз у Львівській політехніці діє чимало визнаних в Україні та у світі наукових шкіл, зокрема за такими науково-технічними напрямами: наноматеріали і нанотехнології, нові матеріали і виробничі технології; енерго- та ресурсоощадні технології з урахуванням тенденцій раціонального природокористування і збереження довкілля; перспективні комп’ютерні системи та інформаційні технології; приладобудування та вимірювальна техніка; архітектура; геодезичний моніторинг та рефрактометрія

Львівська політехніка сьогодні – це потужний освітньо-науковий центр України. В університеті здобувають знання понад 35 тисяч студентів, із них більше 20 тисяч — денної форми навчання. Університет готує бакалаврів, магістрів та докторів філософії.

СпеціалізаціяДенна формаЗаочна форма
Дизайн30 06015 000
Архітектура та містобудування30 060
Будівництво та цивільна інженерія18 70011 500
Геодезія та землеустрій18 70011 000
Соціологія30 06010 800
Міжнародні відносини30 060
Соціальна робота14 50011 000
Економіка30 06014 000
Облік і оподаткування30 060
Маркетинг30 06014 000
Фінанси, банківська справа та страхування30 06014 000
Менеджмент30 06014 000
Електрична інженерія13 50010 000
Прикладна механіка14 60010 000
Галузеве машинобудування14 60010 000
Металургія14 600
Автомобільний транспорт16 90012 500
Нафтогазова інженерія14 600
Філологія32 000
Інформаційні технології36 00021 000
Видавництво та поліграфія29 50016 100
Метрологія14 00010 000
Прикладна фізика16 000
Прикладна математика22 000
Міжнародні відносини30 060
Біомедична інженерія15 00010 000
Електроніка15 00010 000
Хімічні технології15 90011 000
Харчові технології15 90011 000
Екологія13 80010 000
Туризм30 06012 500
Цивільна безпека13 80010 000
Підприємництво, торгівля та біржова діяльність30 06014 000
Психологія30 06016 000
Журналістика30 06016 000
Право31 00018 500

Львівський медичний університет

Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького – один із провідних медичних університетів України, який готує спеціалістів за такими напрямами: медицина, медико-профілактична справа, стоматологія та фармація.

Заклад підпорядкований Міністерству охорони здоров’я України та об’єднує 6 факультетів, медичний коледж, 77 кафедр, 14 навчальних корпусів, Стоматологічний медичний центр, навчально-виробничу аптеку, навчальний імітаційний центр, ЦНДЛ та лабораторію промислової токсикології, науково-дослідний інститут епідеміології та гігієни, науково-дослідний центр випробувань протипухлинних засобів, наукову бібліотеку.

Назва спеціальностіВартість навчання
Медицина39 508 грн.
Педіатрія38 427 грн.
Стоматологія45 200 грн.
Фармація, промислова фармація31 303 грн.
Фармація, промислова фармація (заочна)22 451 грн.

Університет внутрішніх справ

Львівський державний університет внутрішніх справ — базовий вищий навчальний заклад МВС України у Західному регіоні держави. Університет ліцензований зі спеціальності «Правознавство» за IV рівнем акредитації, здійснює підготовку фахівців освітніх ступенів «бакалавр» та «магістр». Відбувається підготовка фахівців за напрямами «Право», «Менеджмент», «Фінанси, банківська справа і страхування», «Облік і аудит», «Психологія». В університеті формуються наукові школи з оперативно-розшукової діяльності, кримінального права, філософії права, адміністративного права.

Основне завдання Львівського державного університету внутрішніх справ — забезпечення кваліфікованими юристами підрозділи Національної поліції Західного регіону України, для яких університет і здійснює комплексну підготовку фахівців, котрі скеровуються на роботу в підрозділи слідства, превентивної та кримінальної поліції.

Студенти, які навчаються на платних засадах, мають можливість проходити військову підготовку, після закінчення якої їм присвоюється звання «лейтенант запасу».

Випускники факультетів, яких готують для підрозділів Національної поліції, отримують гарантоване працевлаштування

СпеціальністьДенна формаЗаочна формаТермін навчання
Право29 50017 5004 роки
Правоохоронна діяльність18 90012 9003 роки
Інформаційні системи та технології25 93012 9004 роки
Психологія25 93012 9004 роки
Фінанси, банківська справа та страхування (фінансова аналітика)25 93012 9004 роки

Український католицький університет

Український католицький університет — приватний науковий та навчальний богословський заклад у Львові, що є спадкоємцем Греко-Католицької Богословської Академії, заснованої з ініціативи та благословення митрополита Андрея Шептицького на основі Духовної Семінарії.

Одне з основних своїх завдань УКУ вбачає в поширенні християнської етики праці та навчання. Також університет прагне, щоб їхні працівники й студенти мали постійну нагоду переживати досвід служіння Богові та людині, а тому навчальна й наукова діяльність Українського католицького університету буде завжди мати практично-пасторальний і соціальний виміри.

При УКУ діють науково-дослідні та навчальні інститути: Катехитично-педагогічний інститут, Інститут історії Церкви, Інститут літургійної музики, Інститут родини та подружнього життя, Інститут релігії та суспільства, Інститут екуменічних студій, Міжнародний інститут етики та проблем сучасності, Інститут лідерства та управління.

Бібліотека університету має найбільший і найкращий в Україні сегмент збірки з богослов’я та історії Західної цивілізації. Численні книжки становлять єдині примірники цих видань в Україні.

В 2021 р. Український католицький університет посів перше місце консолідованому рейтингу вищих навчальних закладів України.

СпеціальністьВартість навчання
Богослов’я25 000
Історія35 000
Філологія35 000
Культорологія35 000
Соціологія40 000
Право75 000
Етика – Політика – Економіка75 000
Соціальна робота25 000
Психологія40 000
Комп’ютерні науки75 000
ІТ та бізнес аналітика75 000

При університеті діє благодійний фонд, звідки за певних умов надається фінансова підтримка, що повністю або частково покриває витрати на навчання студента.

Університет безпеки життєдіяльності

Львівський державний університет безпеки життєдіяльності (ЛДУ БЖД) — навчальний заклад України, який здійснює підготовку фахівців, що працюють в галузі безпеки людини. ЛДУ БЖД єдиний навчальний заклад України, який є членом European Fire Service College’s Association (EFSCA).

Головними завданнями Університету є здійснення згідно із чинним законодавством освітньої діяльності щодо забезпечення сфери безпеки життєдіяльності та цивільного захисту фахівцями з вищою освітою ступенів бакалавра та магістра, освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста, а також науковими та науково-педагогічними кадрами, здатними комплексно і ефективно застосовувати набуті знання на практиці. А також спеціальне навчання фізичних та юридичних осіб, які надають послуги і виконують роботи за напрямком протипожежного призначення, навчання з питань пожежної безпеки посадових осіб підприємств, установ та організацій, до обов’язків яких належить забезпечення виконання (або виконання) заходів пожежної безпеки на договірних засадах.

СпеціальністьДенна форма
1 курс
Заочна форма
1 курс
Філологія26 000
Психологія (практична психологія)22 00013 500
Менеджмент22 00014 000
Екологія13 00012 000
Комп’ютерні науки25 00015 500
Кібербезпека25 00015 500
Соціальна робота13 00011 000
Пожежна безпека24 00018 000
Цивільна безпека (цивільний захист)21 00016 000
Цивільна безпека (охорона праці)16 00014 000
Транспортні технології13 00012 000
Військова підготовка13 000

Львівський інститут менеджменту

Львівський інститут менеджменту одним із перших українських вищих навчальних закладів запровадив систему підготовки менеджерів відповідно до західних стандартів освіти ділової людини.

Навчальні програми, які пропонує заклад, створено в результаті співпраці з відомими університетами Європи, Канади та США й адаптовано до бізнес-середовища в Україні.

СпеціальністьДенна формаЗаочна форма
Менеджмент21 85012 300
Маркетинг21 85012 300
Rate this post
Щоб зберегти інформацію
додайте сторінку в закладки
або поділіться в соцмережах!
Subscribe
Повідомити про
guest

0 Коментарі
Вбудовані Відгуки
Переглянути всі коментарі